Jan Kuiper Kunstkabinet

 Als liefhebber van de schilderijen van Jan Kuiper beheer ik in Wetsinge een mooie selectie van zijn werk aan huis.


Het werk van Jan Kuiper heeft altijd in betrekkelijk kleine kring een weg gevonden: mensen die ervoor vielen en vaak verzamelaar zijn geworden. Maar toen zijn werk in 2018 in het kader van de manifestatie Kunstvloed twee weekenden door mij in Wetsinge tentoongesteld werd - met maar liefst 295 bezoekers - heeft het vrijwel iedere bezoeker verrast en zelfs geraakt of men het nu echt mooi vond of niet.

 

Het leidde ook tot een bijzondere tentoonstelling in de kerk van Adorp in 2019 op uitnodiging van de Culturele Commissie Adorp, Sauwerd en Wetsinge. 

 

Dat zou wellicht het laatste moment geweest zijn dat de werken van Jan Kuiper konden worden bezichtigd, als we niet op het idee waren gekomen om een kleine permanente tentoonstelling in te richten: 

 

In twee niet eens grote ruimtes wordt nu een aantal werken getoond uit de diverse periodes in zijn leven. De onderlinge samenhang is zo groot dat er een mooie eenheid is ontstaan. 

Dat is het Jan Kuiper Kunstkabinet geworden, op afspraak te bezichtigen door belangstellenden.